lea kokoye ap prepare mouri.

C
D
J
kokoye, lea (1959-06-25)
S

ANTÈMAN
mete mwen nan simityè potoprens

SÈKÈY
mete mwen nan yon sekey ble

RELIJYON


ENVITE YO
Tout moun ap konnen mwen vle vini ap envite

MIZIK
Mwen vle yon bann kwiv joue nan ri anteman ansanm ak sèkèy mwen

LEKTI YO
li kèk vèsè William Blake tradwi nan kreyol

EPITAF


NEKROLOJI


LÒT BAGAY YO