Claudel Casseus ap prepare mouri.

Casseus, Claudel (1981-12-02)
D
J
K
S

ANTÈMAN
mennenm nan simitye port-au-prince,

SÈKÈY
fok sèkèy la ta rouj,e puis mwen ta renmen pou sèkèy mwen klimatize pou kom ka toujou rete fre epi mwen ta renmen pou gen yon vit nan sekey la pou tout moun ka wè'm menm apres 30 ane

RELIJYON
Katolik espesyalman nan legliz sakre kè tijo

ENVITE YO
M'ta renmen pou tout zanmi menm si yo laba pou yo vini nan entèman mwen ...avek tout moun ki te konn tande pale de mwen tou

MIZIK
fashon matté band,mwen ta renmen gen fanfa,

LEKTI YO
Labib

EPITAF
"Cosmos Del"

NEKROLOJI
mwen ta renmen ke pou moun yon sonje ke mwen te yon gwo gason,trè sympa,ki pat janm nan ipokrizi,e ki te trè radikal....

LÒT BAGAY YO