Romel Jean Pierre ap prepare mouri.

C
D
Jean Pierre, Romel (1993-11-16)
K
S

ANTÈMAN
mwen ta vle ke yo boule mwen e ke yo pran sann mwen pou yo metel li nan yon botey blan

SÈKÈY
mwen ta vle nan yon seke rouj nwa,ki fet antyèman an vit

RELIJYON
anteman mwen dwe fet ak tout moun e non nan yon relijyon spesyal

ENVITE YO
Artiste, pret Voodoo, paste adventist,zanmi mwen,avek fanmi mwen,epi mwen pa vle mennaj la

MIZIK
Mizik vodou,chansonnete francaise,avek compas,twoubadou

LEKTI YO
Nietchez,Victor Hugo,Jhon Brown,Apocalypes....Frank Etienne

EPITAF
Vicarius Fi li Dei

NEKROLOJI
yo dwe sonje mwen tankou yon bon moun,tankou yon diplomate,yon politisyen,epi yon bon artist,epi tankou yon papa pitit ki te renmen pitit li epi kite travay pou yo

LÒT BAGAY YO
nou dwe ajoute kijan e a kile pou anteman ou fini,epi eske ou vle pou moun kriye ouswa chante