Steevens Simeon ap prepare mouri.

C
D
J
K
Simeon, Steevens (1990-08-28)

ANTÈMAN
Mwen ta renmen le yo finn chante anteman mwen pou yo ekspoze mwen pandan yon nomb d'anner,pou moun ka toujou vizite mwen,menm jan avek tout bel ev mwen yo

SÈKÈY
mwen ta renmen sekey mwen fet an vitrinn epi pou manch yo fet an lo

RELIJYON
Katolik

ENVITE YO
mwen ta renmen tout fanmi mwen,ak tout zanmi mwen e avek tout lot moun ki pot ko konnenm le mwen te an vi pou yo ka konnen'm jou sa

MIZIK
Mizik slow

LEKTI YO
fab de la fontaine

EPITAF
mwen santi mwen byen avek lavi mwen paske'm poko mouri e mwen ta renmen avan mwen mouri,pou mwen ta vinn viv pi byen toujou pou mwen fe fanmi mwen viv pi byen ke jan mwen ta'p viv lem pot ko mouri....

NEKROLOJI
mwen ta renmen pou le mwen mouri,pou nom mwen toujou ap site pami tout gran atis yo e pami tout ero yo, e mwen ta renmen pou mwen rete imotel an memwa tot mounn

LÒT BAGAY YO
mwen ta renmen sit la ajoute plis bagay pesonel de mo a