Chèche

Men 'Claudel Casseus' soumèt anba Envite Yo:

M'ta renmen pou tout zanmi menm si yo laba pou yo vini nan entèman mwen ...avek tout moun ki te konn tande pale de mwen tou

Gade yon lòt seleksyon o aza

ANTÈMAN
SÈKÈY
RELIJYON
ENVITE YO
MIZIK
LEKTI YO
EPITAF
NEKROLOJI
LÒT BAGAY YO

CHÈCHE ITILIZATÈ YO NAN LÒD ALFABETIK