Chèche

Men 'Claudel Casseus' soumèt anba Nekroloji:

mwen ta renmen ke pou moun yon sonje ke mwen te yon gwo gason,trè sympa,ki pat janm nan ipokrizi,e ki te trè radikal....

Gade yon lòt seleksyon o aza

ANTÈMAN
SÈKÈY
RELIJYON
ENVITE YO
MIZIK
LEKTI YO
EPITAF
NEKROLOJI
LÒT BAGAY YO

CHÈCHE ITILIZATÈ YO NAN LÒD ALFABETIK