Chèche

Men 'Steevens Simeon' soumèt anba Nekroloji:

mwen ta renmen pou le mwen mouri,pou nom mwen toujou ap site pami tout gran atis yo e pami tout ero yo, e mwen ta renmen pou mwen rete imotel an memwa tot mounn

Gade yon lòt seleksyon o aza

ANTÈMAN
SÈKÈY
RELIJYON
ENVITE YO
MIZIK
LEKTI YO
EPITAF
NEKROLOJI
LÒT BAGAY YO

CHÈCHE ITILIZATÈ YO NAN LÒD ALFABETIK